Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju
  • Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija (koordinator)

  • Lineal, d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija

  • OMEGA consult, d.o.o., Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija

  • Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija