Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju

Namen projekta je razviti metodologijo za spremljanje in upravljanje prevoza nevarnih snovi na državnem cestnem omrežju z GIS orodjem v realnem času.

Cilji:

  • spoznati se s slovenskimi in evropskimi predpisi o prometni varnosti in metodologiji spremljanja in upravljanja prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju
  • oceniti razpoložljive vhodne podatke za opredelitev kritične infrastrukture prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju
  • izdelati celovit geografski informacijski sistem (GIS) vseh ovrednotenih vhodnih podatkov in jih organizirano strukturirati
  • opredeliti najvarnejše in alternativne poti prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju
  • razviti metodologijo spremljanja in upravljanja prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju v realnem času s scenariji tveganj
  • testirati razvito metodologijo spremljanja in upravljanja prevoza nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju z GIS orodjem v realnem času