Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju
Marko Fatur
​Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija
 

Elektronska pošta: transhaz@luz.si