Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju

Zaključna konferenca 

4. 6. 2015, Gospodarska zbornica Slovenije
sreda, 29. julij 2015 12:19:00

Delavnica 

27. 11. 2014, delavnica na Direkciji Republike Slovenije za ceste
ponedeljek, 01. december 2014 08:57:00

Predstavitev projekta v Bruslju 

20. 11. 2014, predstavitev projekta na IV CIPS delavnici v Bruslju

ponedeljek, 01. december 2014 08:49:00

Delavnica 

8. 5. 2014, delavnica na Ljubljanskem urbanističnem zavodu, d.d.

Dnevni red

ponedeljek, 12. maj 2014 11:01:00

Ogled ReCO Kranj 

21. 1. 2014 smo si ogledali ReCO Kranj

petek, 24. januar 2014 09:03:00

Obisk Prometno informacijskega centra v Dragomlju 

22. 11. 2013 smo obiskali Prometno informacijski center v Dragomlju

sreda, 27. november 2013 08:46:00