Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju