Obvladovanje tveganj pri prevozu nevarnih snovi po državnem cestnem omrežju

Delavnica 

27. 11. 2014, delavnica na Direkciji Republike Slovenije za ceste
ponedeljek, 01. december 2014 08:57:00

Predstavitev projekta v Bruslju 

20. 11. 2014, predstavitev projekta na IV CIPS delavnici v Bruslju

ponedeljek, 01. december 2014 08:49:00